Analýza kybernetické bezpečnosti úřadů a firem

Jste zabezpečeni proti kybernetickým útokům?
Řešíte zákon o kybernetické bezpečnosti?
Provedeme analýzu kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě nebo úřadu.

Více informací:

Procesní mapa

Co analýza zahrnuje?

Výstupem analýzy kybernetické bezpečnosti bude souhrnný dokument, popisující předpoklady i slabiny vaší organizace, a to jak z hlediska připravenosti na plnění zákonných povinností, tak z pohledu technologického. Dále je součástí assesmentu návrh opatření a řešení.

Aplikované zásady

 • existujícího systému řízení bezpečnosti informací organizace
 • řízení rizik organizace
 • bezpečnostní politiky organizace a její aplikace
 • organizační bezpečnosti
 • úrovně bezpečnostních požadavků na dodavatele
 • existujího systému řízení informačních aktiv organizace
 • bezpečnosti lidských zdrojů
 • řízení provozu a komunikace organizace
 • řízení přístupu a bezpečného chování uživatelů
 • řízení akvizic, vývoje a údržby
 • zvládání kybernetických událostí a incidentů
 • řízení kontinuity činností
 • kontroly a auditu

Aplikované nástroje

 • úrovně fyzické bezpečnosti
 • pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • pro ověřování identit uživatelů
 • pro řízení přístupových oprávnění
 • pro ochranu před škodlivým kódem
 • pro zaznamenávání činností
 • pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
 • pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
 • aplikační bezpečnost
 • idetifikace kryptografických prostředků
 • nástrojů pro zajištění vysoké úrovně dostupnosti
 • pro zajištění bezpečnosti průmyslových a řídících systémů

REALIZACE ANALÝZY

Analýza probíhá formou osobních konzultací zpravidla v prostředí klienta a paralelně formou připravených dotazníků. Průběh a zpracování analýzy podléhá naší metodologii s ohledem na požadavky plnění zákona o kybernetické bezpečnosti, proto jsou veškeré kroky předem naplánovány v harmonogramu.