Aplikace

Nedílnou součástí podnikových řešení je software, který pomáhá s řízením procesů, usnadňuje a zrychluje práci zaměstnanců, získává přehled o výkonu a efektivitě práce v podniku, automatizuje řadu důležitých procesů a zvyšuje bezpečnost napříč celou společností.

ESCUDO – Business ProcessManager

Více informací:

Prezentace ESCUDO

Aplikace Escudo je webový nástroj ke sledování a řízení krizových scénářů a havarijních stavů, se kterým dokážete eliminovat chybovost jednotlivých pracovníků.

K používání aplikace Escudo postačí uživateli pouze moderní webový prohlížeč. S aplikací lze řešit hlavní i podpůrné procesy celé organizace. Aplikace tyto procesy umí nejen spouštět, ale také řešit jejich vzájemný vliv, vyhodnotit situaci a ukončit celý spuštěný proces. Modul vyhodnocování a reportingu agreguje data z provedených metodik a je možné v něm sledovat četnost výskytu nestandardních událostí a zároveň získat detailní informace o každém kroku spuštěného nebo ukončeného procesu.

Aplikace Escudo je otevřená integraci s jinými systémy. Výhodné je zejména propojení s monitoringem IT infrastruktury či Facility Managementem. Escudo je určeno především pro top management a řízení organizací.

Co je třeba zjistit před nasazením aplikace:

Jako první krok musíme provést analýzu a zjistit, v jakém stavu má zákazník havarijní scénáře vedeny. Dle zákona je nutné mít tyto scénáře, které řeší kritické situace, v tištěné formě. Po dohodě se zákazníkem navrhujeme provést tzv. Proof of Concept, přičemž jeden ze scénářů převedeme do elektronické podoby a názorně ukážeme, jak je možné lehce, rychle a bez následků havárii vyřešit (požár, potopa, výpadek proudu atp.).

Proof of Concept ukáže, jak efektivně jsou havarijní stavy řešeny a na základě relevantního závěru navrhneme postup k nasazení a spuštění celé aplikace.

SADORI – Aplikace řízení klinických studií

Více informací:

Prezentace SADORI

SADORI je webová aplikace určená pro pracoviště, kde se provádí více klinických studií s různou časovou délkou a kde na jednotlivých studiích pracuje více oddělení, týmů i jednotlivců, kteří mohou současně pracovat na více probíhajících studií od různých zadavatelů i odběratelů a je zde potřeba hlídat a rozdělovat finanční prostředky z jednotlivých studií napříč všemi spravovanými studiemi a k nim příslušícím rolím (jednotlivá pracoviště, hlavní zkoušející, vedoucí týmu, člen týmu atd…).

Hlavní funkce aplikace:

  • Databáze klinických studii, pracovišť, jednotlivců, zadavatelů i odběratelů.
  • Evidence faktur, automatické přerozdělování pevně nastavených paušálu/odměn pro vybraná oddělení.
  • Nastavení čerpání odměn dle požadavku zúčastněných pracovníků a následné automatické přerozdělování.
  • Práce s fakturami, sledování jejich úhrad a čerpání v průběhu klinické studie.
  • Automatické sledování jednotlivých DDP (dohod o provedení práce) při pracích na více klinických studií a hlídání odměn, aby v daném měsíci nepřekročily nastavený limit v Kč.
  • Možnost nahrávaní externích dokumentů, emailů k jednotlivým studím a tak mít vše spojené s danou studii na jednom místě.
  • Import a export jednotlivých dat a podkladů pro mzdová oddělení