Bezpečnost

Pomáháme zákazníkům zabezpečit komunikační infrastrukturu postupně tak, aby byl síťový provoz monitorován jako celek a bylo možno nejen odhalovat bezpečnostní incidenty, ale také zamezit jejich šíření. Řešení dodávaná v rámci koncepce aktivní bezpečnostní sítě usnadní práci síťových administrátorů a zajistí zodpovědným IT manažerům informace potřebné pro rozhodování o dalším případném rozvoji provozované infrastruktury.

Log Management

Logmanager je SEM/SIEM řešení pro centralizovanou správu logů a jiných strojových dat z libovolných zdrojů. Je založen na výkonné databázi s vhodně dimenzovanou kapacitou, rychlým vyhledáváním ve “velkých datech” a okamžitou vizualizací vyžádaných dat. Jeho úkolem je sběr, uložení v nezpochybnitelné podobě a všestranná analýza strojových dat organizace. Umožňuje prohledávat agregovaná data v reálném čase, vytvářet analýzy, reporty i upozornění na události korelované z dat více zdrojů. Dokáže snadno obohacovat získaná data.   Zobrazit více

Technologie DDI, IPAM

DDI (DNS, DHCP, IPAM) je souhrnné označení pro technologie používané v oblasti síťového řízení a správy. Jedná se o klíčové prvky pro fungování počítačových sítí, které umožňují správu IP adres, přiřazování IP adres a správu doménových jmen. Zobrazit více

Visibilita a monitoring sítě

Monitorovací systém umožňuje dlouhodobé a detailní monitorování veškerého provozu na počítačové síti. Získané statistiky o provozu datové sítě umožnují v reálném čase sledovat a vyhodnocovat objemy a strukturu provozu, analyzovat příčiny provozních nebo výkonnostních problémů a odhalovat bezpečnostní hrozby. Monitorovací systém je zcela nezávislý na použité síťové infrastruktuře. Zobrazit více

Technologie 802.1x

Technologie 802.1x a Network Access Control (NAC) jsou dva způsoby, jak organizace mohou řídit přístup k sítím a zabezpečit je před neoprávněným přístupem a útoky. Tyto technologie společně poskytují způsob, jak identifikovat a ověřit zařízení a uživatele, kteří se chtějí připojit k síti, a poskytnout jim přístup pouze tehdy, když splní určité podmínky. Zobrazit více

DLP řešení

Software Safetica nabízí ucelené řešení prevence úniku dat (DLP = Data Loss Prevention) pokrývající hrozby se společným původcem – selháním lidského faktoru. Důkladný přístup tohoto řešení zahrnuje velkou paletu bezpečnostních nástrojů, z nichž každý by vyžadoval samostatné aplikace od několika výrobců. Zobrazit více

SecureAnyBox

Jde o šifrované softwarové úložiště pro vaše tajemství – soubory, hesla, certifikáty a kreditní karty, a to v enterprise provedení. To znamená, že veškerá práce s daty je plně auditovaná a s plnou podporou práv, rolí, dědičnosti a v neposlední řadě bez zadních vrátek. Architektura SecureAnyBox je postavena tak, aby byl systém odolný proti vnitřním i externím útokům. Implementaci řešení SecureAnyBox provádíme zákazníkům na míru, a to s ohledem na bezpečnost nebo vnitrofiremní politiku.
Zobrazit více

Vizualizace komunikací & modelování služeb

BVS je nástroj pro přehlednou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou.
Řízení IT aktiv je základním předpokladem pro úspěšné zvládání incidentů v rychle se měnícím kybernetickém prostředí. Přehled nad komunikačními vztahy IP zařízení v čase poskytuje security analytikům i SOC operátorům informace pro servisní zásahy, rychlou identifikaci a šetření bezpečnostních událostí v síťové infrastruktuře. Zobrazit více

Firewally a Sandbox

Firewally Checkpoint a Fortinet blokují nebo povolují navazované komunikace na základě předem nastavených pravidel a politik. Chrání zařízení před různými typy útoků, včetně těch, které umožní útočníkovi převzít kontrolu nad zařízením. Zobrazit více

Dostupnost dat

DellEMC DataDomain (DD) je nejdůvěryhodnější místo pro ochranu vašich dat a zároveň pro bezpečné uložení vašich dat a Veeam Data Platform zajišťuje zabezpečení dat, obnovu dat a svobodu dat pro celé hybridní prostředí, včetně cloudových, virtuálních a fyzických úloh a tím nativně chrání všechny vaše kritické úlohy.
Nově umožňuje i zálohy přímo do objektového úložiště a přináší tak jednak důvěryhodnou neměnnost dat, jejich kybernetickou odolnost a také optimalizaci pro hybridní cloud. Zobrazit více

Analytické služby – kybernetická analýza

Implementace služeb ověření úrovně stavu organizačních a technických opatření ve vaší společnosti vám přinese kompletní přehled o stavu procesů souvisejících s kybernetickou bezpečností a informace o úrovni podpory těchto procesů technologiemi.

GDPR – General Data Protection Regulation

Nabízíme pomoc v následujících fázích přípravy a přechodu k GDPR:

  • Provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů
  • Provedení GAP analýzy, posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR
  • Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření