Bezpečnost sítí

Pomáháme zákazníkům zabezpečit komunikační infrastrukturu postupně tak, aby byl síťový provoz monitorován jako celek a bylo možno nejen odhalovat bezpečnostní incidenty, ale také zamezit jejich šíření. Řešení dodávaná v rámci koncepce aktivní bezpečnostní sítě usnadní práci síťových administrátorů a zajistí zodpovědným IT manažerům informace potřebné pro rozhodování o dalším případném rozvoji provozované infrastruktury.

Flow monitoring

Více informací:

Flowmon Monitoring

Flowmon – nasazením monitorovacího nástroje získá zákazník kompletní dohled nad sítí a síťovými službami. Díky tomu má možnost rychle a efektivně řešit problémy v síti, může např. odhalit nedostatečný výkon směrovačů nebo na základě z monitoringu získaných informací sledovat dlouhodobé trendy a následně plánovat kapacity.

Více informací:

APM Flowmon

Aplikační Monitoring

FM APM – pomůžeme vám s nasazením monitoringu aplikací z pohledu jejich uživatelů, a to bez nutnosti instalace agentů či rekonfigurace serverů. Budete tak mít k dispozici podrobné informace o skutečné výkonnosti aplikací a můžete na základě toho činit opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti uživatelů aplikací a produktivity jejich práce.

Více informací:

ADS Flowmon monitoring

Behaviorální analýza sítě

Díky využití statistik ze síťového provozu budete mít automaticky identifikovány hrozby, zachyceny dosud neidentifikované útoky, incidenty a konfigurační problémy z provozované sítě. Navíc budete moci v krátké době čelit zjištěným hrozbám a předejít tak případným negativním finančním dopadům na vaši organizaci. Systém umožňuje také detekovat jakékoli nežádoucí aktivity uživatelů v síti a případné zneužívání datové sítě.

Více informací:

FlowMon DDoSDefender

DDoS monitoring a ochrana

Systém je řešením pro detekci a mitigaci útoků typu odepření služby – DoS (DenialofService) nebo DDoS (DistributedDenialofService), a to bez jakýchkoliv změn konfigurace, topologie datové sítě nebo dodatečných investic do síťových komponentů.

Log Management

Více informací:

Log Management

Získáte kompletní provozní přehled logů v každé vrstvě používaného ICT prostředí. Přeměníte obrovské objemy systémových dat na strukturované a využitelné informace dostupné v jednom centralizovaném místě. Log Management vám umožní prověřit data a korelovat problémy v souvislosti s dostupností služeb napříč všemi úrovněmi využívané informační architektury.

L2 monitoring

Více informací:

AddNet

AddNet – pomůže zvýšit efektivitu správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Docílení tohoto efektu je dosaženo integrací systému centrální správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS, Radius) a komunikací s aktivními prvky sítě.

Business Visibility Suite

Více informací:

Business Visibility Suite

Business Visibility Suite je nástrojem pro okamžitý přehled a vizualizaci síťové komunikace IP zařízení pro rychlé šetření a identifikaci bezpečnostních událostí v infrastruktuře. Pomáhá rovněž porozumět dopadům incidentů na provozované business služby a předcházet bezpečnostním hrozbám.

Safetica DLP řešení

Více informací:

Safetica DLP

DLP (Data Loss Prevention) řešení na ochranu citlivých dat před vynesením z firemního prostředí a před jejich zneužitím třetí stranou. Systém umožňuje provést bezpečnostní audit, díky němuž zákazník zjistí, co se děje uvnitř jeho organizace. Součástí řešení je tedy nejen ochrana dat, ale díky monitoringu také analýza chování uživatelů a kontrola připojovaných zařízení. Safetica rovněž umožňuje zákazníkem nastavenými restrikcemi získat kontrolu nad používáním zařízení v organizaci a zaručí ochranu citlivých dat před nechtěným únikem či před ztrátou.

SecureAnyBox

Více informací:

SecureAnyBox

Jde o šifrované softwarové úložiště pro vaše tajemství – soubory, hesla, certifikáty a kreditní karty, a to v enterprise provedení. To znamená, že veškerá práce s daty je plně auditovaná a s plnou podporou práv, rolí, dědičnosti a v neposlední řadě bez zadních vrátek. Architektura SecureAnyBox je postavena tak, aby byl systém odolný proti vnitřním i externím útokům. Implementaci provádíme zákazníkům na míru, a to s ohledem na bezpečnost nebo vnitrofiremní politiku.

CyberArk

Řešení souhrnně označované jako PAM (Privilliged Access Management). Jde o centrální řešení pro bezpečné ukládání a používání privilegovaných účtů s plným právem k vykonávání zásadních změn v systémech. Pomáhá eliminovat používání pevně zapsaných hesel ve zdrojových kódech nebo skriptech, protože tato jsou často velmi slabým článkem. CyberArk toto řeší stejně jako uživatelské účty. Jméno a heslo je bezpečně uloženo v sejfu a script má v sobě zapsaný proces pro vyzvednutí. Součástí CyberArk je i řešení chránící koncové systémy odebráním vysokých oprávnění z koncových stanic, čímž zamezuje jejich zneužití, či spuštění neoprávněného SW.

Penetrační testy WI-FI

Více informací:

Penetrační testy WI-FI

Přímo na místě ověříme, zda WI-FI síť splňuje bezpečnostní standardy. Testujeme přístupovou odolnost pomocí Phishing s využitím sociálního inženýrství, útok na WPS, odposlech WPA Hash (prolomení WPA2 apod.), DWall (odposlechnutí šifrované komunikace), SSLsplit (útok na certifikáty) nebo útok pomocí falešného web formuláře.

Analytické služby – kybernetická analýza

Implementace služeb ověření úrovně stavu organizačních a technických opatření ve vaší společnosti vám přinese kompletní přehled o stavu procesů souvisejících s kybernetickou bezpečností a informace o úrovni podpory těchto procesů technologiemi.

GDPR – General Data Protection Regulation

Nabízíme pomoc v následujících fázích přípravy a přechodu k GDPR:

  • Provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů
  • Provedení GAP analýzy, posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR
  • Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření