Bezpečnost sítí

Pomáháme zákazníkům zabezpečit komunikační infrastrukturu postupně tak, aby byl síťový provoz monitorován jako celek a bylo možno nejen odhalovat bezpečnostní incidenty, ale také zamezit jejich šíření. Řešení dodávaná v rámci koncepce aktivní bezpečnostní sítě usnadní práci síťových administrátorů a zajistí zodpovědným IT manažerům informace potřebné pro rozhodování o dalším případném rozvoji provozované infrastruktury.

Flow monitoring

Více informací:

Flowmon Monitoring

Flowmon – nasazením monitorovacího nástroje získá zákazník kompletní dohled nad sítí a síťovými službami. Díky tomu má možnost rychle a efektivně řešit problémy v síti, může např. odhalit nedostatečný výkon směrovačů nebo na základě z monitoringu získaných informací sledovat dlouhodobé trendy a následně plánovat kapacity.

Více informací:

APM Flowmon

Aplikační Monitoring

FM APM – pomůžeme vám s nasazením monitoringu aplikací z pohledu jejich uživatelů, a to bez nutnosti instalace agentů či rekonfigurace serverů. Budete tak mít k dispozici podrobné informace o skutečné výkonnosti aplikací a můžete na základě toho činit opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti uživatelů aplikací a produktivity jejich práce.

Více informací:

ADS Flowmon monitoring

Behaviorální analýza sítě

Díky využití statistik ze síťového provozu budete mít automaticky identifikovány hrozby, zachyceny dosud neidentifikované útoky, incidenty a konfigurační problémy z provozované sítě. Navíc budete moci v krátké době čelit zjištěným hrozbám a předejít tak případným negativním finančním dopadům na vaši organizaci. Systém umožňuje také detekovat jakékoli nežádoucí aktivity uživatelů v síti a případné zneužívání datové sítě.

Více informací:

FlowMon DDoSDefender

DDoS monitoring a ochrana

Systém je řešením pro detekci a mitigaci útoků typu odepření služby – DoS (DenialofService) nebo DDoS (DistributedDenialofService), a to bez jakýchkoliv změn konfigurace, topologie datové sítě nebo dodatečných investic do síťových komponentů.

Log Management

Více informací:

Log Management

Získáte kompletní provozní přehled logů v každé vrstvě používaného ICT prostředí. Přeměníte obrovské objemy systémových dat na strukturované a využitelné informace dostupné v jednom centralizovaném místě. Log Management vám umožní prověřit data a korelovat problémy v souvislosti s dostupností služeb napříč všemi úrovněmi využívané informační architektury.

L2 monitoring

Více informací:

AddNet

AddNet – pomůže zvýšit efektivitu správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Docílení tohoto efektu je dosaženo integrací systému centrální správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS, Radius) a komunikací s aktivními prvky sítě.

Business Visibility Suite

Více informací:

Business Visibility Suite

Business Visibility Suite je nástrojem pro okamžitý přehled a vizualizaci síťové komunikace IP zařízení pro rychlé šetření a identifikaci bezpečnostních událostí v infrastruktuře. Pomáhá rovněž porozumět dopadům incidentů na provozované business služby a předcházet bezpečnostním hrozbám.

Ochrana a monitoring koncových stanic a jejich portů

Více informací:

Sodat Protection

SODAT Protection & Analytics – Silný softwarový nástroj pro detekci bezpečnostních incidentů a prevenci ztráty informací. Je postaven na využití behaviorální analýzy a strojového učení. Primárně je určen pro detekci potenciálních hrozeb. Průběžně analyzuje data o chování uživatelů na koncových stanicích a nalezená fakta o činnosti uživatelů dokáže přehledně vizualizovat.

SecureAnyBox

Více informací:

SecureAnyBox

Jde o šifrované softwarové úložiště pro vaše tajemství – soubory, hesla, certifikáty a kreditní karty, a to v enterprise provedení. To znamená, že veškerá práce s daty je plně auditovaná a s plnou podporou práv, rolí, dědičnosti a v neposlední řadě bez zadních vrátek. Architektura SecureAnyBox je postavena tak, aby byl systém odolný proti vnitřním i externím útokům. Implementaci provádíme zákazníkům na míru, a to s ohledem na bezpečnost nebo vnitrofiremní politiku.

CyberArk

Řešení souhrnně označované jako PAM (Privilliged Access Management). Jde o centrální řešení pro bezpečné ukládání a používání privilegovaných účtů s plným právem k vykonávání zásadních změn v systémech. Pomáhá eliminovat používání pevně zapsaných hesel ve zdrojových kódech nebo skriptech, protože tato jsou často velmi slabým článkem. CyberArk toto řeší stejně jako uživatelské účty. Jméno a heslo je bezpečně uloženo v sejfu a script má v sobě zapsaný proces pro vyzvednutí. Součástí CyberArk je i řešení chránící koncové systémy odebráním vysokých oprávnění z koncových stanic, čímž zamezuje jejich zneužití, či spuštění neoprávněného SW.

Penetrační testy WI-FI

Více informací:

Penetrační testy WI-FI

Přímo na místě ověříme, zda WI-FI síť splňuje bezpečnostní standardy. Testujeme přístupovou odolnost pomocí Phishing s využitím sociálního inženýrství, útok na WPS, odposlech WPA Hash (prolomení WPA2 apod.), DWall (odposlechnutí šifrované komunikace), SSLsplit (útok na certifikáty) nebo útok pomocí falešného web formuláře.

Analytické služby – kybernetická analýza

Implementace služeb ověření úrovně stavu organizačních a technických opatření ve vaší společnosti vám přinese kompletní přehled o stavu procesů souvisejících s kybernetickou bezpečností a informace o úrovni podpory těchto procesů technologiemi.

GDPR – General Data Protection Regulation

Nabízíme pomoc v následujících fázích přípravy a přechodu k GDPR:

  • Provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů
  • Provedení GAP analýzy, posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR
  • Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření